นโยบายความเป็นส่วนตัว

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ได้รวบรวมและนำเสนอข้อมูลภายในเว็บไซต์นี้ ด้วยความพยายามอย่างยิ่งในการนำเสนอข้อมูลที่ถูกต้องและเชื่อถือได้ อย่างไรก็ตาม เราไม่สามารถรับรองความถูกต้องอันเนื่องมาจากความผิดพลาด ความไม่ทันสมัยของข้อมูล หรือการเปลี่ยนแปลงในเงื่อนไข ความพร้อมให้บริการ หรือจากกรณีอื่นใด ข้อมูลที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า บริษัทฯ แนะนำให้ผู้ที่สนใจติดต่อขอคำแนะนำจากมืออาชีพผู้ให้คำปรึกษาทางด้านกฎหมายและดำเนินการตรวจสอบข้อมูลก่อนเข้าสู่กระบวนการทำสัญญาซื้อหรือเช่า