บทความ | 14 กันยายน 2560
ส่องกลยุทธ์การตลาดคอนโดมิเนียม จากผู้เชี่ยวชาญด้านบริหารงานขายและการตลาดโครงการอสังหาฯ
   สำหรับนักลงทุนอสังหาฯ การกำหนดกลยุทธ์การตลาดคอนโด ถือเป็นเรื่องที่ต้องได้รับความใส่ใจเป็นพิเศษ เนื่องจากเป็นปัจจัยสำคัญในกระบวนการสร้างความต้องการซื้อ และการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค โดยวันนี้เราขอพูดถึงในส่วนของการสร้างกลยุทธ์การตลาดคอนโดที่ในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากจากในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา เพื่อให้นักลงทุนอสังหาฯ รุ่นเก่า-ใหม่นำไปปรับใช้ และทันกับกระแสการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง

เลือกใช้สื่อให้ตรงกลุ่มเป้าหมาย
ปัจจัยสำคัญของการวางกลยุทธ์การตลาดคอนโดในปัจจุบันคือการผสมผสานการใช้สื่อ Channel ต่างๆ อย่างลงตัวโดยอาศัยหลักการใช้ส่วนประสมทางการตลาดหรือ Marketing Mix อันถือเป็นหัวใจหลักในการทำสื่อให้ตรงกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) ด้านราคา (Price) ช่องทางการจัดจำหน่าย (Place) การส่งเสริม (Promotion) ด้านบุคคลหรือพนักงาน (People) กายภาพ และการนำเสนอ (Physical Evidence/Environment and Presentation) และด้านกระบวนการ (Process) ซึ่งการนำหลัก 7Ps นี้มาใช้จะต้องอาศัยการเลือกช่องทางสื่อที่เหมาะสมดังต่อไปนี้

1. OOH (Out of Home Media)
สื่อโฆษณาที่จะช่วยสร้าง Awareness ให้กับลูกค้าที่อยู่ในทำเลของตัวโครงการซึ่งถือเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักในตลาดอสังหาฯ และยังเป็นการสร้างสัญลักษณ์เพื่อดึงกลุ่มคนให้เดินทางมาถึงโครงการ ซึ่งเกิดจากการนำสื่อให้เข้าถึงกลุ่มคนในชีวิตประจำวัน โดยกระจายไปยังจุดสำคัญต่างๆ ที่ผู้คนจะสามารถเห็นได้เป็นจำนวนมากภายใต้กรอบพื้นที่เป้าหมาย หรือใกล้เคียงกับโครงการอสังหาฯ นั้นๆ

2. Online Media
สื่อออนไลน์นั้นนับว่าเป็นอีกหนึ่งช่องทางกลยุทธ์การตลาดคอนโดที่มีต้นทุนต่ำ หากเทียบกับสื่อสิ่งพิมพ์ในอดีต แต่ทั้งนี้การใช้สื่อออนไลน์ที่ถูกต้องจะต้องทำประกอบกันหลายรูปแบบควบคู่กันไป ทั้งในฝั่งของเว็บไซต์ โซเชียลมีเดีย รวมถึงแอพพลิเคชั่นบนมือถือ

เว็บไซต์: อาจต้องอาศัย Landing Page สำหรับดึงลูกค้าให้เข้ามากรอกข้อมูลเพื่อให้ทีมขายทำการติดต่อกลับ การทำ SEM (Search Engine Marketing) ซึ่งเป็นการซื้อโฆษณาผ่าน Search Engine อาทิ Google Bing, Yahoo เพื่อให้เว็บไซต์ขึ้นมาอยู่ในตำแหน่งอันดับต้น เมื่อมีคนค้าหา Keyword ตามที่ตั้งไว้ โดยมีวิธีการี่หลากหลาย เช่น Pay Per Click (PPC), Cost Per Clicl (CPC), Cost per Thousand Impressions (CPM) เป็นต้น หรือการทำ SEO (Search Engine Optimization) ที่สามารถทำให้โครงการอสังหาฯ ของคุณขึ้นมาอยู่ในหน้าแรกของการค้นหาด้วย Search Engine โดยที่สามารถกำหนด Keyword เพื่อให้สอดคล้องกับโครงการได้ การทำสื่อโฆษณาผ่านช่องทางออนไลน์ยังสามารถวัดผลได้อย่างถูกต้องและแม่นยำ เราสามารถดูได้ว่าผู้ที่ค้นหาเข้ามาคลิกที่โฆษณาของเรากี่ครั้ง ลงทะเบียนจากสื่อประเภทนี้กี่คน และด้วยคำค้นหาคำว่าอะไร ซึ่งจะช่วยในการปรับกลยุทธ์การตลาดคอนโดให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

โซเชียลมีเดีย: จะต้องทำ SMM (Social Media Marketing) ที่ประกอบไปด้วยการทำคอนเท้นท์ การซื้อโฆษณาเพื่อให้โครงการอสังหาฯ ของคุณได้กระจายไปถึงกลุ่มเป้าหมายที่คุณสามารถกำหนดเองได้อย่างตรงจุด

แอพพลิเคชั่น: อีกหนึ่งช่องทางกลยุทธ์การตลาดคอนโดที่ได้รับความนิยมสูงที่สุดในปัจจุบัน จากตัวเลขการใช้งานสมาร์ทโฟนกว่า 47 ล้านรายของคนไทย ทำให้แอพพลิเคชั่นที่สามารถใช้งานได้กับทั้งระบบปฏิบัติการ IOS และ Android มีผลตอบรับที่รวดเร็ว และสามารถวัดผลจากยอดดาวน์โหลด การใช้งานได้อย่างแม่นยำอีกด้วยซึ่งในปัจจุบันเหล่าดีเวลลอปเปอร์เจ้าใหญ่ๆ หลายเจ้าหันมาทำ การตลาดกับแอพพลิเคชั่นกันบ้างแล้ว

3. Direct Marketing
การทำกลยุทธ์การตลาดคอนโดที่ใช้การสื่อสารทางตรงกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย เพื่อก่อให้เกิดการตอบสนองลูกค้าเฉพาะกลุ่ม หรือ Selected Target จนท้ายที่สุดสามารถปิดการขายโครงการ สามารถทำได้ด้วยการทำการตลาดผ่าน Email หรือการส่ง EDM (Electronic Direct Marketing) การโทรขายผ่านทางโทรศัพท์ การส่งจดหมายไปตามบ้าน การแจกใบปลิวตามสถานที่สำคัญต่างๆ เป็นต้น

ใช้กลยุทธ์การตลาดคอนโด ในแบบ Sole Agent

กลยุทธ์ทางด้านทำเล
1. เลือกทำเลที่คุ้นชิน
การทำงานในทำเลที่ลูกค้ามีความคุ้นเคยนั้นจะมีความได้เปรียบทั้งในด้านการประชาสัมพันธ์ ที่รู้ข้อดี จึงทำให้ดึงจุดขายในทำเลมาใช้ได้อย่างถูกจุด เพราะโดยปกติแล้วเมื่อผู้พักอาศัยเกิดความคุ้นชินกับพื้นที่นั้นๆ มักไม่ตัดสินใจย้ายถิ่นฐานเพราะต้องปรับตัวในหลายๆ ด้าน ทั้งการเดินทาง การใช้ชีวิต และอื่นๆ ดังนั้นอาจมองเป็นทำเล Lifestyle ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว และเป็นย่านที่คนทั่วไปรู้จักกันเป็นอย่างดีอยู่แล้ว เช่น ทองหล่อ เอกมัย พระราม 9 ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากย่าน Prime Area และสามารถเดินทางเข้าถึงย่านธุรกิจ ใจกลางเมืองได้ด้วยการคมนาคมสาธารณะอย่างสะดวก

2. จับตลาดขนาดเล็กที่มีศักยภาพ
การเน้นกลุ่มตลาดที่มีลูกค้าเป็น Real Demand ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีความประสงค์จะอยู่อาศัยจริงนั้น เป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์การตลาดคอนโดที่ไม่ควรมองข้าม เพราะด้วยความที่คอนโดเป็นหนึ่งในปัจจัย 4 ของมนุษย์ จึงยังมีกลุ่มคนที่ต้องการมีที่พักอาศัยเป็นของตัวเองอยู่อีกเป็นจำนวนมาก ประกอบกับการส่งเสริมจากทั้งภาครัฐและเอกชนที่ทำให้ราคาขายที่พักอาศัยแทบจะไม่ต่างจากค่าเช่าหอหรืออพาร์ตเม้นท์รายเดือน แถมอสังหาฯ ยังเป็นทรัพย์สินที่มีมูลค่าเพิ่ม ดังนั้นจึงเป็นโอกาสที่เราจะสามารถสร้างฐานลูกค้าได้ง่าย และเป็นตลาดที่นักลงทุนรายใหญ่ไม่นิยมอีกด้วย

3. เน้นทำเลที่เหนือกว่า
เลือกทำเลที่ดีที่สุด หรือเหนือกว่าคู่แข่งในพื้นที่เดียวกันโดยการหาจุดเด่นของที่ตั้งของโครงการ อาทิ ติดบันไดรถไฟฟ้า ติดถนนใหญ่ ใกล้ทางด่วน หรือโครงการอสังหาฯ ขนาดใหญ่ อาทิ ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ โรงพยาบาล ฯลฯ รวมถึงโปรเจ็คยักษ์ใหญ่ต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นจากผลของการที่เมืองขยายตัวอย่างรวดเร็ว เพราะลูกค้าที่ซื้อคอนโดจะมองหาความสะดวกสบาย และตอบโจทย์กับการใช้ชีวิตเมืองสมัยใหม่เป็นอันดับแรก

กลยุทธ์ทางด้านผลิตภัณฑ์
1. คุณภาพ
การเลือกใช้วัสดุชั้นดีในการก่อสร้าง ตกแต่ง หรือเฟอร์นิเจอร์จากแบรนด์ที่มีคุณภาพ รวมทั้งการเลือกผู้รับเหมาที่ได้รับการการันตี ไม่ว่าจะด้วยชื่อเสียง ประสบการณ์ นอกจากจะทำให้ลูกค้าประทับใจและมั่นใจในคุณภาพของโครงการแล้ว ยังยังช่วยเสริมในการประชาสัมพันธ์ให้กับโครงการ ถือเป็นอีกรูปแบบกลยุทธ์การตลาดคอนโดที่จะสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าได้เป็นอย่างดี

2. ความต่าง
คงปฏิเสธไม่ได้ว่าคนเราซื้อของด้วยอารมณ์ การสร้างคอนเซปท์ที่แข็งแรงนั้นเป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์ที่ช่วยกระตุ้นความรู้สึกทางด้านอารมณ์ ด้วยการสร้างเรื่องราวที่มาในรูปแบบของโครงการด้วยสไตล์ต่างๆ อาทิ การออกแบบที่มีการผูกเรื่องราวต่างๆ เพื่อดึงคนเข้าชมโครงการจริงจนท้ายที่สุดก่อให้เกิดการขาย

3. ความคุ้มค่า
การออกแบบห้อง ที่เหมาะกับการพักอาศัยจริง ด้วยการใช้เฟอร์นิเจอร์แบบ Multi-Function สำหรับการสร้างสเปซให้ดูกว้างขวางน่าอยู่ ให้ลูกบ้านรู้สึกถึงความคุ้มค่าจากการได้รับความสะดวกสบาย และฟังก์ชันการใช้งานที่ตอบโจทย์การดำรงชีวิต หรือการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาใช้เป็นกลยุทธ์การตลาดคอนโดในฐานะส่วนประกอบเสริมเพื่อเพิ่มศักยภาพทางการขาย และคุณภาพชีวิตให้กับลูกบ้านได้อีกด้วย

กลยุทธ์ทางด้านความน่าเชื่อถือ
ในปัจจุบันลูกค้ามีการค้นคว้าหาข้อมูลกันมากขึ้น และข้อมูลต่างๆ สามารถเข้าถึงได้อย่างรวดเร็วผ่านอินเทอร์เน็ต ดังนั้นความน่าเชื่อถือทางด้านข้อมูลจึงเป็นกลยุทธ์การตลาดคอนโดที่สำคัญที่สุด ซึ่งการใช้ผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการยอมรับเป็นผู้ให้ข้อมูลจะทำให้ข้อมูลนั้นมีความน่าเชื่อถือ หรือเชิญสื่อที่เกี่ยวข้องกับงานด้านอสังหาฯ เข้ามารีวิวโครงการเพื่อให้เป็นสื่อกลางในการนำเสนอจุดขายของโครงการอสังหาฯ นั้นๆ ได้

สำหรับการทำกลยุทธ์การตลาดคอนโดในปัจจุบันนั้นแตกต่างจากเมื่อก่อนไปเป็นอย่างสิ้นเชิง การใช้หลากหลายช่องทางประชาสัมพันธ์ควบคู่กันไปนั้นจึงเป็นวิธีที่จะช่วยให้การกระจายข่าวสารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และจะสามารถแสดงจุดยืน คุณภาพ จุดขาย ของโครงการอสังหาฯ ออกไปสู่ลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย เพื่อก่อให้เกิดเป็นผลกำไรทั้งสองฝ่าย ทั้งโครงการที่สามารถปิดการขายในระยะเวลาที่รวดเร็วตามกาหนด และลูกค้าก็ได้ที่พักอาศัยคุณภาพ พัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้น

ข่าวสารเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์
ลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสารจากเราเพื่อคุณจะได้ไม่พลาดข่าวสารสำคัญในวงการอสังหาริมทรัพย์
บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
ส่วนงานบริหารงานขายและการตลาด
ติดต่อเรา
163 อาคารรัชต์ภาคย์, ชั้น 10,
ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ,
เขตวัฒนา, กรุงเทพฯ 10110 ประเทศไทย
โทร
T: (66)2-688-7555
F: (66)2-661-6633
E: PLUSSOLEAGENT@PLUS.CO.TH
ติดตามเรา