บทความ | 14 มิถุนายน 2560
เมื่อธุรกิจอสังหาฯ สร้างคอนโดขายคือโอกาส และความท้าทายของทายาทรุ่นใหม่
   


        ทุกวันนี้รูปแบบของความสำเร็จที่คนรุ่นใหม่มอง ได้เปลี่ยนโฉมไปจากยุคของคนรุ่นเก่า โอกาสทางการลงทุนในธุรกิจต่างๆ ได้รับการสนับสนุน และมีช่องทางมากขึ้น ธุรกิจการสร้างบ้านขายถือเป็นหนึ่งรูปแบบการลงทุนที่นำเอาปัจจัย 4 คือที่พักอาศัย มาต่อยอดสร้างผลกำไรจนทำให้หลายคนประสบความสำเร็จตั้งแต่อายุยังน้อย


        ข้อมูลจากบทสัมภาษณ์ คุณสมสกุล หลิมศุทธพรรณ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานบริหารสินทรัพย์ บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด พบว่าในช่วง 5 ปีที่ผ่านมามีจำนวนลูกค้ากลุ่ม Young Developer เพิ่มขึ้นถึง 30% หรือ 12 โครงการ มูลค่ารวมกว่า 12,000 ล้านบาท ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นอย่างน่าจับตามอง
                    

ทำไมธุรกิจนี้จึงน่าสนใจ?
        ด้วยความที่ปัจจุบันทุกคนล้วนต่างต้องการเป็นผู้ถือครอง เป็นเจ้าของ และมองเห็นโอกาสจากทรัพย์สินที่มีมูลค่าเพิ่มอย่างอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจอสังหาฯ รูปแบบการสร้างคอนโดขายจึงเป็นธุรกิจที่น่าจับตามอง เพราะเป็นเพียงหนึ่งในไม่กี่ธุรกิจที่สามารถเติบโตได้อย่างต่อเนื่องแม้ว่าสภาวะเศรษฐกิจจะชะลอตัว และที่สำคัญยังเป็นปัจจัยหลักซึ่งมนุษย์พึงมี ทำให้เป็นธุรกิจนี้เป็นที่น่าลงทุนอยู่เสมอ เห็นได้จากการที่มีนักลงทุน และผู้พัฒนาโครงการรุ่นใหม่ๆ เกิดขึ้นอยูตลอดเวลา รวมทั้งหลักสูตรการอบรมด้านอสังหาฯ ที่มีเปิดขึ้นอย่างต่อเนื่องสะท้อนถึงความสนใจ และการสนับสนุนของภาครัฐและเอกชน ที่มองเห็นศักยภาพการสร้างเม็ดเงินจากธุรกิจประเภทนี้ โดยสิ่งหนึ่งที่เห็นได้ชัดในปัจจุบันคืออายุของนักลงทุนและผู้พัฒนาโครงการที่น้อยลงจากเมื่อก่อน นั่นคือช่วงอายุ 20 ปลายๆ จนถึง 40 ปี คนเหล่านี้เองที่เข้ามาสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ให้กับวงการการสร้างบ้านขาย และถือเป็นกำลังสำคัญที่เข้ามาขับเคลื่อนให้ธุรกิจนี้เติบโตขึ้นอย่างไม่สิ้นสุด

ลักษณะของผู้ประกอบการรุ่นใหม่
        จะเรียกว่าเป็นกระแสที่น่าจับตามองก็ไม่ผิด เพราะคนรุ่นใหม่ รวมทั้งเด็กจบใหม่แทบจะทุกคนต้องการที่จะเป็นเจ้าของธุรกิจ ทำธุรกิจส่วนตัว มากกว่าการเป็นพนักงานออฟฟิศ เป็นยุคแห่งการพิสูจน์ และสร้างตัวตนให้เป็นที่ยอมรับจากคนรุ่นพ่อ รุ่นแม่ โดยสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 กลุ่มดังนี้

1. ต่อยอดจากธุรกิจครอบครัว
        คนกลุ่มนี้จะอยู่ในครอบครัวที่เป็นผู้พัฒนาโครงการอสังหาฯ สร้างบ้านขายอยู่แล้ว แต่จะเข้ามาต่อยอดโดยใช้ทรัพยากรที่รุ่นพ่อแม่ทำไว้มาพัฒนาโครงการใหม่ ให้ดูร่วมสมัยมากขึ้น เพื่อรองรับ และสร้างกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลาย ครอบคลุม โดยคนในกลุ่มนี้มักจะต้องการพิสูจน์ความสำเร็จของตัวเองว่าสามารถรับช่วงธุรกิจต่อจากรุ่นพ่อแม่ได้

2. ผู้ประกอบการรายใหม่
        เป็นกลุ่มคนที่ต้องอาศัยการเรียนรู้จากผู้มีประสบการณ์ตรง ต้องการแบบแผนสำเร็จรูปในการบริหารธุรกิจ สร้างพันธมิตร เพื่อเป็นคู่คิดในการเข้ามาช่วยวางแผน บริหารงาน และเอาใจใส่ในโครงการอสังหาฯ แบบครบวงจร คนกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่มีที่ดินมรดกหรือเป็นผู้มีเงินทุน และสนใจพัฒนาโครงการอสังหาฯ ที่มีคอนเซ็ปต์ และคาแรคเตอร์ชัดเจน

จุดเด่นของผู้ประกอบการรุ่นใหม่         
        นักลงทุนอสังหาฯ รุ่นใหม่เหล่านี้นอกจากเข้ามาขับเคลื่อน และทำให้ธุรกิจเติบโตแล้วยังเข้ามาสร้างความเปลี่ยนแปลงสู่วงการอสังหาริมทรัพย์ในหลายๆ ด้าน เช่น การให้ความสำคัญกับการตลาด รวมถึงการดึงมืออาชีพที่มี Knowhow เข้ามาเป็นที่ปรึกษาทั้งด้านการวางแผนงาน และการดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้ยุทธวิธีในการบริหารจัดการต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ และถือว่าค่าใช้จ่ายในการ Outsource เป็นส่วนหนึ่งของต้นทุน ทำให้องค์กรมีความคล่องตัว ส่งผลให้มีต้นทุนการจัดการต่ำ และยังมีการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ เพื่อช่วยลดข้อจำกัดเรื่องพื้นที่ในการสร้างคอนโดขาย เช่น การใช้สระว่าน้ำระบบ Jet Pool การทำห้องแบบ One Bed Plus ที่ปรับฟังก์ชันได้หลากหลาย เป็นต้น จึงถือเป็นจุดเปลี่ยนในทางบวกของวงการอสังหาริมทรัพย์ของไทยที่น่าจับตา

แนวทางการพัฒนาโครงการ
        หลีกเลี่ยงการชนกับผู้พัฒนาอสังหาฯ รายใหญ่ ไม่เน้นเกาะตามแนวรถไฟฟ้า แต่หาทำเลที่ตรงตามความต้องการอยู่อาศัยอย่างแท้จริงตั้งอยู่ไม่ห่างจาก Prime Area เป็น Mode เชื่อมต่อการเดินทาง ครบครันทุกสิ่งอำนวยความสะดวก แหล่งช้อปปิ้ง ซึ่งทำเลยอดนิยม คือ พระราม 9 ลาดพร้าว รัชดา และพหลโยธินตอนกลาง
            
        นอกจากนี้ยังให้ความสำคัญกับฐานข้อมูล การคิดวิเคราะห์จากข้อมูลลูกค้า การออกรูปแบบห้องที่เน้นฟังก์ชันการใช้งาน การกำหนดกลยุทธ์ทางด้านราคาที่เอื้อมถึงง่าย และสอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค เน้นกลุ่มลูกค้าที่ซื้อเพื่ออยู่อาศัยที่มีไลฟ์สไตล์เฉพาะ มีความต่างจากสินค้าเหมือนท้องตลาดทั่วไป

เคล็ดลับสู่ความสำเร็จ     
        แน่นอนว่าการแข่งขันในวงการอสังหาริมทรัพย์นั้นอยู่ในระดับที่ต่างฝ่ายต่างต้องอาศัยความชำนาญ ความรู้เป็นองค์ประกอบในการดำเนินธุรกิจสร้างบ้านขาย ดังนั้นการมีเคล็ดลับ และเทคนิคไว้ใช้ในการพัฒนา บริหารโครงการให้ประสบความสำเร็จ มีองค์ประกอบสำคัญ 5 ข้อที่นักลงทุนอสังหารุ่นใหม่ต้องมีดังนี้
    
1. Knowledge and Knowhow         
        มีความรู้ ความเข้าใจในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ทั้งด้านการพัฒนาโครงการสร้างคอนโดขาย ด้านกฎหมาย ไปจนถึงการบริหารงานขาย และการตลาด


2. Budget Allocation
        มีความสามารถในการวิเคราะห์ การควบคุมเงินทุน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน และประมาณการผลตอบรับที่ชัดเจน โดยมีการเผื่องบประมาณไว้สำหรับเหตุสุดวิสัยจะเกิดขึ้นในอนาคต


3. Manpower
        มีการจ้างงานรวบรวมกำลังคนผู้มีประสบการณ์ และเชี่ยวชาญในแต่ละสายงาน อาทิ พนักงานขาย นักการตลาด ฝ่ายโอน ฯลฯ


4. Credibility
        สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคด้วยการมีภาพลักษณ์ที่น่าเชื่อถือ โดยทำการตลาดเพื่อรักษาเสถียรภาพของภาพลักษณ์องค์


5. Database
        ศึกษาฐานข้อมูลลูกค้าอย่างลงลึก ตรงจุดเพื่อมาเป็นส่วนช่วยในการขายพร้อมกับขยายกลุ่มลูกค้าในระยะยาวข่าวสารเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์
ลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสารจากเราเพื่อคุณจะได้ไม่พลาดข่าวสารสำคัญในวงการอสังหาริมทรัพย์
บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
ส่วนงานบริหารงานขายและการตลาด
ติดต่อเรา
163 อาคารรัชต์ภาคย์, ชั้น 10,
ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ,
เขตวัฒนา, กรุงเทพฯ 10110 ประเทศไทย
โทร
T: (66)2-688-7555
F: (66)2-661-6633
E: PLUSSOLEAGENT@PLUS.CO.TH
ติดตามเรา